LAGI TENTANG TAF

Bermula pada tahun 2004 pada skala kecil menternak kambing, En Abdul Hadi bin Yusoff sekarang dengan bantuan Veterinar Padang Terap (DVS) berupaya membekalkan pelbagai hasil ladang seperti daging lembu dan makanan ruminan ke luar daerah.

Misi Kami

Untuk mendidik belia tentang keusahawanan pertanian

Mendidik mereka tentang inovasi, teknologi dan cara baharu dalam pertanian.

Memperkasakan kemahiran beliadalam industri pertanian yang sudah punya pasaran produk atau servis.

Berkolaborasi dengan agensi di dalam struktur National Blue Ocean Strategy sekaligus memberikan impak kepada penduduk sekitar

Visi Kami

Untuk memacu industri agro (Tanaman, Penternakan , Agrotourism, Kemahiran,dan Produk) bermula dengan daerahPadang Terap dengan sokonganpenduduk tempatan terutamanyagolongan B40 dengan menerapkanelemen Revolusi Industri 4.0.